Företaget som underlättar den gröna omställningen

Ingrid Capacity underlättar elektrifieringen av samhället och omställningen till förnybar energi. Idén föddes 2021 och företaget bildades i början av 2022. Initiativtagarna bakom bolaget har bred bakgrund inom fastighet, finans och energiinfrastruktur. Ingrid Capacity ägs av bland annat Engelbrekt Utveckling, Springbacka och Neptunia. Bolaget har också ett advisory board för att ytterligare förstärka kompetensen.

Arvid Lilljeqvist
arvid@ingridcapacity.com
070-624 03 99