Ingrid Capacity och BatteryLoop i nytt samarbete kring energilagring

Den första juli 2022 kunde Ingrid Capacity berätta att bolaget tecknat avtal med Karlshamn Energi och Karlshamn kommun för att möjliggöra en byggnation av en batterilagringssite på ca tre megawatt i Karlshamn. Vi kan nu berätta att vi tillsammans med företaget BatteryLoop tecknat ett avtal gällande att använda deras cirkulära energilagersystem (BLESS™) i batterilagringssiten. Ett system beståendes av batterilager gjorda av återanvända fordonsbatterier, samt en tjänsteplattform som erbjuder möjlighet till frekvenshandel.

”Samarbetet med BatteryLoop och med deras BLESS™ produkt designad med återanvända batterier från Mercedes Benz Energy innebär att vi kan etablera en batterilagringssite som kommer att ha en effekt som kan jämföras med vad ca 300 villor förbrukar när de har sitt största effektbehov. På så sätt bidrar vi till att Karlshamns kommun lokala elnät kan stödjas under belastningstoppar, ökar planerbarhet i kraftsystemet och därmed bidrar till stabiliteten i elnätet.”, säger Nicklas Bäcker chief strategy officer på Ingrid Capacity.

Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan. Men de förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Ett effektivt sätt att hantera det är energilagring med batterier. Då kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet.

”För att vi ska lyckas med elektrifieringen av samhället och nå de utsatta klimatmålen är både återbruk och innovativa lösningar avgörande. Vilket vår BLESS produktfamilj och digitala tjänsteplattform är en möjliggörare för. Att få samarbeta med Ingrid Capacity hos Karlshamn Energi skapar både lokala och regionala hållbara lösningar, säger Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop.

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16