Ingrid Capacity stärker bolaget genom att rekrytera Karin Lindberg Salevid som Chief Opertions Officer. Karin kommer att ta plats i ledningsgruppen och är ytterligare en rekrytering som bidrar till bolagets tillväxtresa kring energilagring i Sverige.

Karin Lindberg Salevid har 10 års erfarenhet av energibranschen och kommer närmast från OX2 Technical and Commercial Management, ett snabbväxande dotterbolag i börsnoterade OX2, som levererar drift- och förvaltningstjänster för förnybara energianläggningar. Hos OX2 TCM var Karin Lindberg Salevid en del av ledningsgruppen och aktiv i uppbyggnaden och utvecklingen av bolaget med ansvar för ett internationellt team.

”I omställningen till fossilfria energikällor har energilagring en avgörande roll att spela och med hjälp av min tidigare erfarenhet kommer jag att kunna bidra till bolagets tillväxtresa på flera plan. Jag ser fram emot att anta rollen som COO på Ingrid Capacity och att tillsammans med teamet bygga upp ett bolag med tydliga visioner och högt satta mål. Bolaget har en ambitiös och tydlig tillväxtplan och ett motiverat och kompetent team.”, säger Karin Lindberg Salevid, blivande COO på Ingrid Capacity.

Karin Lindberg Salevid har även mångårig erfarenhet av elmarknaden och har tidigare arbetat med fysisk elhandel, PPAer och stödtjänster på Vattenfall. Hon har en bakgrund som civilingenjör i energisystem från Uppsala universitet. Hon ansluter till Ingrid Capacity den 1 januari.

”Det är en central och operativ roll som kommer vara en stor del av bolagets kommande uppbyggnadsfas. Karin tar med sig en bred kompetens och mångårig erfarenhet in i bolaget, vi är väldigt glada att hon valt att bli en del av oss.”, säger Nicklas Bäcker, CSO på Ingrid Capacity.

 

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16