Tidigare i höstas kunde Ingrid Capacity berätta att de etablerar Sveriges största batterilager i Karlshamn på 70 megawatt mot E.ONs regionnät. Nu kan företaget presentera nästa etablering som innebär ett batterilager på 20 megawatt i Vimmerby. En effekt som kan jämföras med vad en stad på 40 000 invånare förbrukar när den har sitt största effektbehov. Ingrid Capacity har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige.

Energilagring med batterier hjälper till att balansera elnätets frekvens, reducera pristoppar, skapar förutsättningar för ett resilient och motståndskraftigt system och möjliggöra etablering av framtidens elintensiva industrier. För att kunna dubbla energianvändning i Norden, och göra det med fossilfri produktion, är energilager nödvändigt. De förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind.

”Vi har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier på ett 20-tal siter runtom i Sverige. Genom energilagring möjliggörs samhällets omställning till förnybar energi. Våra system agerar jour för att jämna ut skillnaden mellan produktion och konsumtion i elnätet på sekundnivå. Om det finns ett underskott av el så kan batteriet mata ut till nätet för att kompensera, och på samma sätt ladda från nätet när det finns ett tillfälligt överskott”, säger Nicklas Bäcker, chief strategy officer på Ingrid Capacity.

”Vidare är ambitionen att bygga laddningsinfrastruktur för elfordon i direkt anslutning till fastigheten. Detta kommer att vara ett välkommet tillskott tillinfrastrukturen i Vimmerby med omnejd”, fortsätter Niklas Bäcker.

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16