En osäkrare omvärld och samhällets ökade krav på tillgång till fossilfri el ställer nya krav på en modern, robust och flexibel energiinfrastruktur. Den 5 december bjöd därför Ingrid Capacity och MW Group in representanter från branschen för att samtala och lära kring vad som krävs för att redan här och nu få på plats nödvändig förändring. I fokus stod svensk industris konkurrenskraft, hushållens behov men också säkerhetsrelaterade aspekter kopplat till ett mer oberoende och förutsägbart energisystem. Det konstaterades att beslutsfattare inom det offentliga och näringslivet ställs inför nygamla frågeställningar, där graden av komplexitet är påtaglig samt att utvecklingen av robusta lösningar är brådskande.

Utifrån perspektiven, politik, akademi, näringsliv och belystes energisäkerheten i och i Sverige, framtidens energisystem samt hur vi säkerställer rätt förutsättningar för industrins tillgång på el och gärna fossilfri sådan.

Deltagare som var på plats för att diskutera ovanstående var Robert Andrén, GD Energimyndigheten, Anna Kinberg Batra, Jens Mattsson GD FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, Desirée Comstedt Vattenfall, Ibrahim Baylan, Khashayar Farmanbar, Tomas Hirsch, Lina Bertling Tjernberg Professor i elkraft nätverk på Kungliga Tekniska högskolan, Louise Ödlund (fd Trygg) professor i energisystem vid Linköpings universitet, Mattias Frumerie Delegationschef för Sverige, UNFCCC UN, Mikael Karlsson, VD MW Group, Freddy Jönsson Hanberg, Charlotte Bergqvist, Cloudberry Clean Energy och Nicklas Bäcker CSO Ingrid Kapacitet.

Oavsett delfråga står det klart att energilagring har en roll att fylla både vad gäller att skapa ett robust och mer oberoende energisystem, säkra konkurrenskraft och bidra till den gröna omställningen.

Moderatorer på seminariet var Freddy Jönsson Hanberg, MW Group och Madeleine Westin chefsmeterelog på TV4. Seminariet arrangerades på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

 

 

 

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16