Från och med första december ingår Ibrahim Baylan i styrelsen för Ingrid Capacity. 2022 har präglats av att få på plats flertalet nyckelrekryteringar samt påbörja ett antal större etableringar av energilager med batterier runtomkring i landet, bl.a. Sveriges största batterilager på 70 MW i Karlshamn. Baylans fokus som styrelseledamot kommer vara att tillsammans med övriga ledningen leda bolaget vidare på den inslagna vägen att bli en utvecklare och ägare av kritisk nordisk infrastruktur. Ingrid Capacity bygger storskalig energilagring och har i dagsläget 500MW under utveckling i olika stadier runtom i Sverige.

Ibrahim Baylan har innehaft flertalet ministerposter genom åren såsom energiminister 2014-2019 och näringsminister 2019-2021.

”Det är mycket glädjande att kunna välkomna Ibrahim Baylan till Ingrid Capacitys styrelse. Hans förståelse för energifrågan och den energiomställning samhället står inför kommer bidra till bolagets fortsatta tillväxtresa. Användningen av fossilfri energi kommer att fördubblas till 2045. Främst drivet av industrin och transportsektorn samt hushållens ökade elkonsumtion. Detta betyder att politik och näringsliv än bättre måste dra nytta av varandras styrkor för att snabbt och förutsägbart etablera en modern och hållbar energiinfrastruktur. Ingrid Capacity kommer vara en aktiv del av det arbetet. Med Baylans bakgrund och kunskap är vi än starkare position för att utveckla affär och samhällsnytta”, säger Niklas Möller, ordförande i Ingrid Capacity.

”Energilagring är av central betydelse för att bygga den moderna energiinfrastruktur som krävs av ett ökat behov av fossilfri energi. Elektrifiering är också en central åtgärd för att uppnå klimatmålen. Ingrid Capacity har med sina 500 planerade megawatt bevisligen förutsättningarna att vara en stark kraft i klimatomställningen eftersom energilagring i den här skalan möjliggör omställningen till mer fossilfri energi. Effektbehovet är här och nu. Den gröna omställningen öppnar helt nya möjligheter till nya jobb och en hållbar ekonomisk tillväxt. Rätt hanterat kan energilagring stärka Sveriges konkurrenskraft och attraktionskraft som industrination. Det känns därför mycket viktigt och roligt att ansluta till teamet”, säger Ibrahim Baylan, styrelseledamot och rådgivare inom energifrågor.

 

 

Kontakt

Erik Zsiga

073-962 42 16