Ingrid Capacity på Business Insiders 2023-lista

Ingrid Capacity på Business Insiders 2023-lista

Ingrid Capacity placeras av den internationella finans och -tech tidningen ”Business Insider” lista över viktiga startups att följa under 2023. Totalt kvalar 32 bolag in på listan. Gemensamt för företagen är att de alla på olika sätt har en affärsidé som konkret...
Ingrid Capacity bjöd in till seminarium om energisäkerhet

Ingrid Capacity bjöd in till seminarium om energisäkerhet

En osäkrare omvärld och samhällets ökade krav på tillgång till fossilfri el ställer nya krav på en modern, robust och flexibel energiinfrastruktur. Den 5 december bjöd därför Ingrid Capacity och MW Group in representanter från branschen för att samtala och lära kring...
Ibrahim Baylan till Ingrid Capacitys styrelse

Ibrahim Baylan till Ingrid Capacitys styrelse

Från och med första december ingår Ibrahim Baylan i styrelsen för Ingrid Capacity. 2022 har präglats av att få på plats flertalet nyckelrekryteringar samt påbörja ett antal större etableringar av energilager med batterier runtomkring i landet, bl.a. Sveriges största...