Facilitating the transition to renewable energy

När samhället elektrifieras och ställer om till klimatsmart och förnybar energi uppstår både fantastiska möjligheter och vissa utmaningar. Storskalig energilagring med batterier kommer att vara en bärande del av framtidens energiinfrastruktur.

Energilagring utjämnar toppar och ger stabilitet

Omställningen till förnybara energikällor ger världen möjlighet att snabbt fasa ut fossila bränslen och deras enorma klimatpåverkan. Men de förnybara energikällornas produktionskapacitet varierar över tid, beroende på väder och vind. Ett effektivt sätt att hantera det är energilagring med batterier. Då kan topparna i produktionen utjämnas, samtidigt som batterilagringen bidrar till stabiliteten i elnätet. Ingrid Capacity bygger den nödvändiga infrastrukturen för storskalig energilagring i Sverige.

Energilagring

Om företaget som underlättar den gröna omställningen

Ingrid Capacity underlättar elektrifieringen av samhället och omställningen till förnybar energi. Idén föddes 2021 och företaget bildades i början av 2022. Initiativtagarna bakom bolaget har bred bakgrund inom fastighet, finans och energiinfrastruktur. Ingrid Capacity ägs av bland annat Engelbrekt Utveckling, Springbacka och Neptunia. Bolaget har också ett advisory board för att ytterligare förstärka kompetensen.

Jobba hos oss med framtidens energisystem

Vill du följa med på vår spännande resa och bidra till omställningen av samhället? Elektrifieringen och övergången till förnybar energi skapar fantastiska möjligheter – både för oss som företag och våra medarbetare. För att kunna jobba hos oss behöver du vara strukturerad, noggrann, driven, relationsskapande och lösningsorienterad. Stämmer beskrivningen in på dig? Hör av dig till jobba@ingridcapacity.com i så fall!

Nyheter

Ingrid Capacity först med storskalig utbyggnad av energilager i Sverige

Ingrid Capacity först med storskalig utbyggnad av energilager i Sverige

Ingrid Capacity – som bygger energilager på kritiska platser i elnätet – inleder nu slutskedet för sex anläggningar på olika platser i Sverige, med en total effekt om 89 MW. Inom de närmaste nio månaderna kommer företaget dessutom att påbörja byggandet av anläggningar med en ytterligare effekt om 300 MW. Tillsammans är detta en historisk utbyggnad av energilager i stora delar av Sverige.

läs mer